Pages

Friday, February 4, 2011

Arrests at anti-Mubarak demo


Kediktatoran yang terserlah..


Thursday, February 3, 2011

Khilafah manhaj Nubuwwah


Daripada Huzaifah, bahawa Nabi SAW bersabda :

“Berlakunya zaman kenabian dalam kalangan kamu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah

untuk berlaku. Kemudian Allah mengangkatnya (menghilangkannya) ketika mana dia

menghendaki. Kemudian, berlaku pula Khilfah di atas manhaj Kenabian. Maka berlangsunglah ia

sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk berlaku. Kemudian Allah mengangkatnya ketika

mana Dia menghendakinya. Kemudia berlaku pula pemerintahan raja yang ‘menggigit’. Maka

berlakulah ia sepertimana yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya.

Kemudian berlaku pula pemerintahan raja ‘paksaa’. Maka berlakulah ia sepertimana

dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya ketika mana dikehendakiNya. Kemudian

berlaku pula Khilafah di atas manhaj kenabian. Lalu baginda Nabi SAW diam.”

[Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, daripada Nu’man bin Basyir, daripada Huzaifah]


dgn kebangkitan Mesir, bahangnya semakin terasa.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...