Pages

Thursday, February 3, 2011

Khilafah manhaj Nubuwwah


Daripada Huzaifah, bahawa Nabi SAW bersabda :

“Berlakunya zaman kenabian dalam kalangan kamu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah

untuk berlaku. Kemudian Allah mengangkatnya (menghilangkannya) ketika mana dia

menghendaki. Kemudian, berlaku pula Khilfah di atas manhaj Kenabian. Maka berlangsunglah ia

sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk berlaku. Kemudian Allah mengangkatnya ketika

mana Dia menghendakinya. Kemudia berlaku pula pemerintahan raja yang ‘menggigit’. Maka

berlakulah ia sepertimana yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya.

Kemudian berlaku pula pemerintahan raja ‘paksaa’. Maka berlakulah ia sepertimana

dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya ketika mana dikehendakiNya. Kemudian

berlaku pula Khilafah di atas manhaj kenabian. Lalu baginda Nabi SAW diam.”

[Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, daripada Nu’man bin Basyir, daripada Huzaifah]


dgn kebangkitan Mesir, bahangnya semakin terasa.


3 comments:

af said...

tahap hadis ?

Afiqah Zulkifli said...

Daripada an-Nu’man bin Basyir, beliau berkata, suatu hari kami duduk-duduk di masjid Rasulullah S.A.W. Basyir (bin Saad) adalah seorang yang tidak banyak bercakap. Lalu datang Abu Tsa’labah dan beliau berkata…, wahai Basyir bin Saad, apakah …kamu menghafal Hadith Rasulullah S.A.W tentang kepimpinan (al-Umara’)? Lalu Hudzaifah berkata, aku menghafal khutbah Baginda S.A.W. Lantas Abu Tsa’labah al-Khashniyy duduk dan Huzaifah berkata, Rasulullah S.A.W bersabda:

“Kenabian akan berada bersamamu selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya.

Kemudian akan tiba pula zaman Khalifah di atas Manhaj Kenabian selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya.

Kemudian datang pula zaman raja yang menggigit (Malikun ‘Aadhon) selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya.

Selepas itu muncul pula zaman raja yang diktator (Malikun Jabriyyah) selama mana ia dikehendaki oleh Allah, kemudian Dia mengangkatnya ketika mana Dia mahu mengangkatnya.

Kemudian akan hadir pula zaman Khilafah di atas manhaj Kenabian..” (HR.Ahmad dari Nu’man bin Basyir, Musnad Ahmad:IV/273, Al-Baihaqi, Misykatul Mashobih hal 461. Lafadz Ahmad).

Saidina Ali said...

hadis ditashih oleh al-bani.

tapi perlu dispesifikasi apa itu manhaj nubuwwah.
tak semua yang memperjuangkan islam itu kita boleh katakan manhaj nubuwwah :)

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...